Hovedbygning med svalgang i annen etasje.
Vestsiden med svalgang nede. Legge merke til bordplaten som er festet mellom stolpene.
Hovedbygning med anneks til høyre for innkjørselen. Den fine takkonstruksjonen til vestre viser hvor kloakken ligger.
Uthus med flott grunnmur. Farvevalget gjør sitt til at det ser ut som det har stått her i generasjoner.

Flotte detaljer ved inngangspartiet.
Smarte valg gjør gode valg bedre.
Ikke mange kloakk-kummer som blir så stashet opp. Til høyre står stolpene som små skulpturer.