Gammelt, godt håndverk på Fjellheim, Birtedalen. Kombinasjon av stav og laft. Gamle laftehytter/hus blir omhyggelig tatt vare på, mens rene reisverk hytter/hus, som regler ikke har like lang levetid. Gamle hus, som har kjerne av laft og utvendig kledning blir gjerne kjøpt opp og rehabilitert og tatt i bruk som hytter.